Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο 5ος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως, και εμφανίζει τόσο ταχύ ρυθμό αύξησής, που αναμένεται να γίνει ο 3ος πιο συχνός καρκίνος στα επόμενα χρόνια. Ευτυχώς, οι περισσότερες μορφές του δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικές, με συνέπεια να υπάρχει εξαιρετική επιβίωση, που πλησιάζει το 95% μετά από 25 έτη, ενώ πολύ υψηλή είναι και η ποιότητα ζωής. Στις ηπιότερες μορφές αυτού του καρκίνου, συμπεριλαμβάνονται το Θηλώδες και το Θυλακιώδες καρκίνωμα, που αθροιστικά συναποτελούν περισσότερο από το 95% των καρκίνων του θυρεοειδούς.

karkinos_thireoidousΗ έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για μια ιδανική θεραπεία της νόσου. Επειδή, όμως, ο καρκίνος του θυρεοειδούς εμφανίζεται αρχικά ως ένας ή περισσότεροι όζοι, η ορθή διαχείριση των όζων είναι η βάση για τη πρόληψη και τη θεραπεία και του ίδιου του καρκίνου. Στο ιατρείο μας οι όζοι του θυρεοειδούς αντιμετωπίζονται με βάση τις οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Θυρεοειδούς, στη συγγραφή των οποίων συμμετέχουμε ενεργά, τόσο με το ερευνητικό μας έργο, όσο και με την τακτική παρουσία μας σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τους όζους του θυρεοειδούς εδώ.

Η θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι πρωταρχικά χειρουργική, και στηρίζεται στην ολική εξαίρεση του όγκου, με ή χωρίς τους λεμφαδένες του τραχήλου που έχουν ή μοιάζουν ύποπτοι για μεταστατική διασπορά του όγκου.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα αποτελεσματικό χειρουργείο, και να λάβουμε τα μέγιστα από την επέμβαση στο θυρεοειδή, απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός, που να καλύπτει όλη τη διαδρομή της θεραπείας – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο. Ο σωστός προγραμματισμός του χειρουργείου, προεγχειρητικά, περιλαμβάνει τον προσεκτικό έλεγχο του τραχήλου για λεμφαδένες διηθημένους από τον καρκίνο, καθώς και την παρακέντηση αυτών για διάγνωση μεταστατικής εστίας.
Στόχος είναι η σωστότερη καθοδήγηση του χειρουργού, ώστε να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωτική εκρίζωση του καρκίνου σε μία χειρουργική επέμβαση. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγεται μια δεύτερη επέμβαση στο μέλλον ή υποτροπή του καρκίνου.

Ειδικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς έχει η χρήση του ραδιενεργού ιωδίου (Ι-131), ενός εξειδικευμένου και στοχευμένου παράγοντα θεραπείας. Το ραδιενεργό ιώδιο προσλαμβάνεται από τα ζώντα κύτταρα του καρκίνου και στη συνέχεια τα καταστρέφει, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική εκκαθάρισή του σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Αυτή η θεραπεία είναι απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις εξαπλωμένων καρκίνων, επιθετικών τύπων ή υψηλού κινδύνου (το επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας Θυρεοειδούς). Μετά το χειρουργείο (και τη θεραπεία με ιώδιο, αν αυτή ενδείκνυται), είναι αναγκαία η δια βίου φαρμακευτική θεραπεία με θυροξίνη, την ορμόνη του θυρεοειδούς. Στόχος αυτής της θεραπείας είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας του αδένα και η αποφυγή της υποτροπής του καρκίνου. Ο βιοχημικός και απεικονιστικός έλεγχος είναι εντατικός στην αρχή και χαλαρώνει με τα χρόνια, είναι όμως αναγκαίος για πολλά έτη, προκειμένου να διαγνώσουμε άμεσα, πιθανή υποτροπή ή απομακρυσμένη μετάσταση. Η χημειοθεραπεία δεν έχει σχεδόν κανένα ρόλο στον καρκίνο του θυρεοειδούς, ενώ η ακτινοθεραπεία χορηγείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Στο ιατρείο μας παρέχονται υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου, με στόχο την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου, την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή του, καθώς και την ιδανική μακροχρόνια παρακολούθησή του.

Συγκεκριμένα, στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

1. Υπέρηχοι θυρεοειδούς για την ανεύρεση και μακροχρόνια παρακολούθηση των όζων με υπερηχογραφική συσκευή υψηλής ανάλυσης, τελευταίας τεχνολογίας (2013, GE Healthcare).

2. Εάν οι όζοι πληρούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Αμερικανική Εταιρία Θυρεοειδούς, πραγματοποιούμε παρακέντηση των όζων με λεπτή βελόνη (FNA) υπό υπερηχογραφική απεικόνιση στο ιατρείο μας. Η τεχνική που εφαρμόζουμε αποτελεί μια καινοτομία που συνδημιουργήσαμε στο τμήμα Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου του θυρεοειδούς, και παρέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ακριβούς διάγνωσης παγκοσμίως (>99%).

3. Εάν η κυτταρολογική εξέταση του υλικού διαγνώσει την παρουσία καρκίνου του θυρεοειδούς, πραγματοποιούμε υπερηχογραφικό έλεγχο του τραχήλου για λεμφαδενικές μεταστάσεις. Αν βρεθεί κάποια πιθανή εστία της νόσου, λαμβάνουμε υλικό με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) από κάθε ύποπτη περιοχή, προκειμένου να καθοδηγήσουμε ορθά τον χειρούργο για την έκταση του χειρουργείου.

4. Ενισχύουμε τον ασθενή ψυχολογικά και τον προετοιμάζουμε για το χειρουργείο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, εάν χρειάζεται.

5. Συνεργαζόμαστε με χειρουργούς με υψηλό γνωστικό επίπεδο, ιδιαίτερες ικανότητες και μεγάλη εμπειρία στην πραγματοποίηση χειρουργείων θυρεοειδούς, προκειμένου να αποφύγουμε τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και να έχουμε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία της θεραπείας.

6. Καθοδηγούμε τον ασθενή στην προετοιμασία και τον προγραμματισμό της θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο, σε συνεργασία με τα καλύτερα κέντρα Πυρηνικής Ιατρικής της πατρίδας μας, όταν αυτό απαιτείται.

7. Ελέγχουμε υπερηχογραφικά τον τράχηλο σε τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανή υποτροπή, και πραγματοποιούμε παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) υπό υπερηχογραφική απεικόνιση, οποιουδήποτε υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού ή ύποπτου λεμφαδένα, ακόμα και με διάμετρο μικρότερη των 0.3cm.

8. Σε περίπτωση νόσου που δεν ελέγχεται επαρκώς με τη συνήθη θεραπεία, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως για την εγγραφή των ασθενών μας σε ειδικά ερευνητικά πρωτόκολλα.

Η βεβαιότητα για μακροχρόνια επιτυχία της θεραπευτικής μας παρέμβασης, προέρχεται από την πολυετή εμπειρία μας, την άρτια εκπαίδευσή μας στα Πανεπιστήμια Northwestern University, Chicago, IL και University of Wisconsin, Madison-WI των ΗΠΑ, αλλά και τη μακροχρόνια συνεχή έρευνά μας στο αντικείμενο αυτό, με πολλαπλές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, αλλά και δημοσιεύσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς επιθεωρήσεις. Με το ερευνητικό μας έργο συνδιαμορφώνουμε τις οδηγίες των διεθνών επιστημονικών οργανισμών (American Thyroid Association, National Cancer Institute, National Comprehensive Cancer Network, The Endocrine Society, American Association of Clinical Endocrinologists) για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής νόσου.

Η ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και την επιτυχή αντιμετώπιση ενός δύσκολου προβλήματος, όπως ο καρκίνος του θυρεοειδούς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενσωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού, επικοινωνείστε με το ιατρείο μας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο μας στην Ενδοκρινολογική Ογκολογία εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες στον τομέα του θυρεοειδούς εδώ.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.