Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αποτελούν καθημερινό πρόβλημα στο γενικό πληθυσμό. Τα συχνότερα προβλήματα του θυρεοειδούς περιλαμβάνουν τις αυτοάνοσες νόσους Hashimoto και Graves’, τους όζους του θυρεοειδούς και τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Ο ιατρός Ρόδης Δ. Παπαρώδης, MD εργάζεται ενεργά σε μια πληθώρα ερευνητικών πρωτοκόλλων που μελετούν τις παθήσεις του θυρεοειδούς. Το κεντρικό αντικείμενο της έρευνας του είναι η αιτιοπαθογένεση του καρκίνου του θυρεοειδούς, αλλά και η διερεύνηση της βέλτιστης διάγνωσης και μακροχρόνιας αντιμετώπισής του.

1. Η σχέση της νόσου Hashimoto με τον καρκίνο του θυρεοειδούς.
thyroedhs

Με μια μεγάλη σειρά ερευνών, ο ιατρός Ρόδης Δ. Παπαρώδης, MD, εργαζόμενος στον τομέα Ενδοκρινικής Αυτοανοσίας του τμήματος της Ενδοκρινολογίας του University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, διερευνά την πιθανότητα η νόσος Hashimoto να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς.

Οι μελέτες αυτές, βασίζονται, στο ότι η φλεγμονή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση κακοήθων όγκων στα όργανα που φλεγμαίνουν. Η νόσος Hashimoto αποτελεί μια φλεγμονώδη νόσο του θυρεοειδούς με παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αντισωμάτων και σταδιακή καταστροφή του αδένα.

Οι μελέτες του ιατρού Ρόδη Δ. Παπαρώδη, MD περιλαμβάνουν δεδομένα από περισσότερους από 7.000 ασθενείς που παρακολουθούνται ενεργά στην Κλινική Θυρεοειδούς του University of Wisconsin. Καταγράφοντας χιλιάδες ιστορικά, μελετώντας υπερηχογραφικά δεδομένα, παθολογοανατομικά ευρήματα, εργαστηριακές εξετάσεις και εξετάζοντας χιλιάδες ασθενείς, η ομάδα του ιατρού κατέληξε σε ισχυρά ευρήματα που αποδεικνύουν τη σχέση της νόσου Hashimoto με την εκδήλωση καρκίνου του θυρεοειδούς, αλλά και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτή.

Σε μια ομάδα 2811 ασθενών, εκ των οποίων 582 είχαν νόσο Hashimoto (διαγνωσμένη με βάση παθολογοανατομικά ευρήματα), υπήρχε μια σημαντική αύξηση στην πιθανότητα να συνυπάρχει διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς, στο χειρουργικό παρασκεύασμα του θυρεοειδούς αδένα. Διερευνώντας, όμως, περαιτέρω την αιτία του προβλήματος οι ασθενείς χωρίστηκαν σε υποομάδες με βάση το ποσοστό καταστροφής του αδένα που είχε προκαλέσει η νόσος Hashimoto, αλλά και το βαθμό έκπτωσης της λειτουργίας του θυρεοειδούς, όπως και τη συγκέντρωση των αντισωμάτων στο αίμα.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: οι ασθενείς που εμφάνιζαν έντονη καταστροφή του θυρεοειδούς από τη νόσο Hashimoto είχαν πολύ χαμηλό κίνδυνο καρκίνου, γιατί η έντονη φλεγμονή οδηγούσε σε ολοκληρωτική καταστροφή του αδένα, συμπεριλαμβανομένης και της οποιαδήποτε καρκινικής εστίας. Αντίθετα, οι ασθενείς με ήπια φλεγμονή, χωρίς σημαντική καταστροφή του αδένα, που δε χρειάζονταν αγωγή με θυροξίνη, και δεν είχαν αντισώματα TPO, είχαν 10 φορές υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο! Υψηλότερος κατά 12 φορές ήταν και ο κίνδυνος για τους ασθενείς με ήπια καταστροφή του αδένα, απουσία αντισωμάτων, που χρειάζονταν λιγότερο από 1mcg/Kg βάρους σώματος θυροξίνης. Μέτρια αυξημένος (2-5 φορές) ήταν ο κίνδυνος για ασθενείς με υψηλά αντισώματα ή μέτρια καταστροφή του αδένα.

thyroedhs2
Τα παραπάνω ευρήματα παρουσιάστηκαν σε δύο στάδια – αρχικά στο 95ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας Ενδοκρινολογίας, στο Houston, ΤΧ, και στη συνέχεια στο 96ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας Ενδοκρινολογίας στο San Francisco, CA. Και στα δύο συνέδρια οι εργασίες αυτές προτάθηκαν για το Προεδρικό Βραβείο της Εταιρίας, μεταξύ περίπου 10.000 εργασιών. Στη συνέχεια, τα αρχικά ευρήματα δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά στο περιοδικό Endocrine Reviews της Αμερικανικής Εταιρίας Ενδοκρινολογίας. Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2014 στο διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό Thyroid (εδώ), το οποίο είναι και το επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρίας Θυρεοειδούς. Ιδιαίτερη μνεία της εργασίας αυτής έγινε και στο μεγαλύτερο Ενδοκρινολογικό περιοδικό παγκοσμίως, το Nature Reviews Endocrinology (εδώ).

2. Ο μηχανισμός της συσχέτισης της νόσου Hashimoto με τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Ως συνέχεια του ανωτέρω έργου, η ομάδα του ιατρού Ρόδη Δ. Παπαρώδη διερεύνησε τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος που συμμετέχουν στη διεργασία της καρκινογένεσης. Μελετήθηκαν παρασκευάσματα θυρεοειδούς από ασθενείς που είχαν μόλις χειρουργηθεί. Τα παρασκευάσματα χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το αν υπήρχε στο υλικό νόσος Hashimoto ή όχι. Με μια νέα επαναστατική μέθοδο που βασίζεται στην κυτταρομετρία ροής, μελετήθηκαν εξονυχιστικά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που βρίσκονταν στους θυρεοειδείς των ασθενών. Ταυτόχρονα διερευνήθηκε με ειδικές τεχνικές η δραστικότητα των κυττάρων αυτών και η λειτουργία τους, τόσο σε συνθήκες ηρεμίας, όσο και σε συνθήκες φλεγμονής.
thyroedhs3
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής εντυπωσίασαν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αφού βρέθηκε ότι η παρουσία του καρκίνου στη νόσο Hashimoto σχετίζεται με έναν νεοαναγνωρισθέντα κυτταρικό πληθυσμό από λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά ονομάζονται DNT-cells και ρυθμίζουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού στο επίπεδο του θυρεοειδούς. Αντίστοιχα, η απουσία του καρκίνου όταν απουσιάζει η φλεγμονή σχετίζεται με την παρουσία πολύ μικρών αριθμών αυτών των κυττάρων. Η τρομακτική τους αύξηση στη νόσο Hashimoto οδηγούσε σε έντονη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με συνέπεια την καταστροφή του αδένα και την εκρίζωση της οποιασδήποτε καρκινικής εστίας.

Αντίθετα, οι ασθενείς με νόσο Hashimoto και καρκίνο του θυρεοειδούς είχαν πολύ μικρούς αριθμούς DNT-cells, με συνέπεια η φλεγμονώδης αντίδραση να αδυνατεί να νικήσει τον καρκίνο, και αυτός να βρίσκεται στα χειρουργικά παρασκευάσματα. Οι ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς και απουσία νόσου Hashimoto είχαν επίσης μικρούς αριθμούς DNT-cells στο θυρεοειδή τους, αποδεικνύοντας ότι τα κύτταρα αυτά είναι χαρακτηριστικά της νόσου Hashimoto.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έγιναν δεκτά με τιμητική διάκριση ως Late Breaking Abstract στο 104ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας για την Έρευνα στον Καρκίνο, που πραγματοποιήθηκε στο Washington, D.C. (εδώ). Στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στο επίσημο περιοδικό της Εταιρίας της Ενδοκρινολογίας, Endocrine Related Cancer (εδώ).Η πρακτική σημασία των ευρημάτων είναι τεράστια, γιατί για πρώτη φορά παγκοσμίως, κατανοείται ο ακριβής μηχανισμός που προκαλεί την εμφάνιση ενός καρκίνου, και συγκεκριμένα του θυρεοειδούς, σε ασθενείς με ήπιες μορφές της νόσου Hashimoto. Ταυτόχρονα εξηγείται το γιατί ο καρκίνος είναι σπάνιος στους ασθενείς όπου ο θυρεοειδής έχει καταστραφεί πλήρως από τη φλεγμονή.

Οι νέες ερευνητικές προσπάθειες της ομάδας του ιατρού Ρόδη Δ. Παπαρώδη εστιάζονται στη μελέτη φαρμακευτικών παραγόντων που τροποποιούν τη φλεγμονώδη αντίδραση, ώστε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να εξολοθρεύσουν τον καρκίνο. Οι προοπτικές για το μέλλον προδιαγράφονται εντυπωσιακές.

3. Διερεύνηση της συσχέτισης της νόσου Graves’ με τον καρκίνο του θυρεοειδούς.
Σύντομα κοντά σας.

4. Έρευνες για τους παράγοντες που καθορίζουν ποιοι όζοι του θυρεοειδούς θα αποδειχθούν κακοήθεις.
Σύντομα κοντά σας.