Συνέδρια 2018

National Lipid Association – Spring Clinical Lipid Update

s1

23-25 Φεβρουαρίου 2018

San Antonio, TX (διαβάστε περισσότερα εδώ)

International Society for Clinical Densitometry Annual Meeting

s2

28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2018

Boston, MA (διαβάστε περισσότερα εδώ)

American College of Cardiology 67th Annual Scientific Session & Expo

s3

10-12 Μαρτίου 2018

Orlando, FL (διαβάστε περισσότερα εδώ)

Endocrine Society’s 100th Annual Scientific Meeting & Expo

s4

17-20 Μαρτίου 2018

Chicago, IL (διαβάστε περισσότερα εδώ)

2018 National Lipid Association Scientific Sessions

s1

26-29 Απριλίου 2018

Las Vegas, NV (διαβάστε περισσότερα εδώ)

27th Annual Scientific & Clinical Congress of the American

s5

Association of Clinical Endocrinology

16-20 Μαΐου 2018

Boston, MA (διαβάστε περισσότερα εδώ)

American Diabetes Association Scientific Sessions

s6

22-26 Ιουνίου 2018

Orlando, FL (διαβάστε περισσότερα εδώ)

American Society for Bone and Mineral Research 2018 Annual Meeting

s7

28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2018

Montreal, Quebec, Canada (διαβάστε περισσότερα εδώ)