Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα.
Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα.
Slide Left Slide Right

Δεύτερη Ιατρική Γνώμη

Online Δεύτερη Γνώμη

Κάθε άνθρωπος, όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα ιατρικό πρόβλημα, συχνά αισθάνεται χαμένος. Νιώθει τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του, καθώς βυθίζεται στο άγνωστο. Σε αυτή την περίπτωση, η παρέμβαση του ιατρού οφείλει να προσφέρει τις καλύτερες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα και το πρόσφατο, διεθνές ερευνητικό έργο. Δυστυχώς συχνά, η θεραπευτική στρατηγική που προτείνεται δυσκολεύει τους ασθενείς ή δημιουργεί ερωτήματα που συχνά μένουν αναπάντητα. Η υπηρεσία δεύτερης γνώμης που παρέχεται από αυτή την ιστοσελίδα, αποσκοπεί στο να δώσει θεραπευτικές λύσεις, εκεί που δε φαίνονται να υπάρχουν. Να αποσαφηνίσει καταστάσεις που φαίνονται μπερδεμένες. Να ανοίξει προοπτικές, διαφορετικές από αυτό που ήδη γνωρίζουμε για την ασθένειά μας. Να μας δείξει δρόμους άγνωστους στο ευρύ κοινό ή/και την ιατρική κοινότητα. Η φροντίδα μας ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ ποιότητας, είναι πάντα εξατομικευμένη, και στηρίζεται στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα κατά τη θεραπευτική επιλογή.


Πώς λειτουργεί

Όταν ένας ασθενής επικοινωνεί με το πρόγραμμα Online Δεύτερη Γνώμη, αυτόματα δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Στη συνέχεια ο/η ασθενής καλείται να εισαγάγει δεδομένα για το ατομικό του ιστορικό, καθώς και αντίγραφα εξετάσεων ή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Στη συνέχεια, καταχωρούνται τα ερωτήματα για τους ιατρούς μας, και ολοκληρώνεται ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο φάκελος μεταφέρεται στον ιατρό μας για μελέτη. Αν τα στοιχεία είναι επαρκή, ο ιατρός μας μελετά τα δεδομένα και ετοιμάζει μία αναλυτική γνωμάτευση, όπου επεξηγεί πλήρως την προτεινόμενη θεραπευτική στρατηγική, καθώς και τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν αυτή την επιλογή. Η γνωμάτευση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ασθενείς εντός 10 ημερών από τη λήψη του ιστορικού.


Συλλογή δεδομένων ιατρικού φακέλου

Αφού συλλεχθούν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών μας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.), και αποδεχθούν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, πραγματοποιείται η καταχώρηση των ιατρικών δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την μεταφορά αρχείων με εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις, παλαιότερες γνωματεύσεις ή αποδεικτικά θεραπειών, καθώς και εγγραφή απεριόριστου ελεύθερου κειμένου. Σε αυτό το κομμάτι, οι ασθενείς καταχωρούν όσες πληροφορίες θεωρούν σημαντικό να γνωρίζει ο ιατρός μας, καθώς και τα ερωτήματά τους. Εφόσον ο ιατρός μας χρειαστεί κάποιες διευκρινίσεις, ένα email με τα κατάλληλα ερωτήματα φτάνει στους ασθενείς μας. Όταν απαντηθεί αυτό το email, ξεκινά να μετράει ο χρόνος των 10 ημερών για την απάντηση του ιατρού μας.

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι. Και όλες οι θεραπευτικές επιλογές δεν ταιριάζουν σε όλους μας. Όταν μέσα μας νιώθουμε πως η επιλογή της θεραπείας μας δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες μας ή δε λαμβάνει υπόψιν τις σκέψεις και τα θέλω μας, αυτή είναι η ώρα της δεύτερης γνώμης.                  
Σκοπός της ιατρικής δεύτερης γνώμης, είναι να αναδείξει πτυχές του ιατρικού μας προβλήματος που δεν φωτίστηκαν κατά την αρχική ιατρική εκτίμηση, αλλά και να μας δώσει περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα της ασθένειάς μας, στηριζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα από μεγάλες διεθνείς μελέτες.                  
Η διαδικασία αποστολής του ιστορικού σας διαρκεί 2’ - όσο χρειάζεται για να μας στείλετε το ερώτημά σας. Η τεκμηριωμένη απάντηση του ιατρού μας έρχεται εντός 5 εργάσιμων ημερών, αφότου λάβουμε τα στοιχεία σας και την πληρωμή. Το κόστος της υπηρεσίας δεύτερης γνώμης είναι 140€.                
Η υπηρεσία δεύτερης γνώμης περιλαμβάνει μια εφάπαξ ιατρική συμβουλή για ένα συγκεκριμένο και απόλυτα ειδικό πρόβλημα. Για περαιτέρω φροντίδα με τον ιατρό μας, επικοινωνήστε με το ιατρείο μας για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και απομακρυσμένης φροντίδας.                  

Ζητήστε μία Δεύτερη Ιατρική Γνώμη