Η ραγδαία άυξηση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η διατροφή, η καθιστική ζωή, η έκθεση σε επικίνδυνες τοξίνες και χημικά, αλλά και υψηλής ενέργειας μεταλλαξιογόνες ακτινοβολίες. Όμως και οι γενετικοί παράγοντες παίζουν σημαίνοντα ρόλο, όπως απέδειξαν νεότερες έρευνες, που οδήγησαν στη διαλεύκανση μιας σειράς κληρονομικών ασθενειών που σχετίζονται με καρκίνους των ενδοκρινών αδένων. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή αυστηρών και εντατικών πρωτοκόλλων screening, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς, που σε μερικές περιπτώσεις πλησιαζει την επιβίωση του γενικού πληθυσμού.

Αυτές οι ασθένειες, αν και σπάνιες, περιλαμβάνουν τα σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου Ι, ΙΙa και ΙΙb, το οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς, το οικογενές θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς, τις μεταλλάξεις στα γονίδια της σουκινικής αφυδρογονάσης (SDH A, B, C, D), το σύνδρομο Von Hippel-Lindau, το σύνδρομο Cowden, την τριάδα του Carney, το σύνδρομο Carney, το σύνδρομο Carney-Στρατάκη, το σύνδρομο υπερπαραθυρεοειδισμού-όγκων γνάθου και άλλα πολλά.

Στο ιατρείο μας, η αντιμετώπιση αυτών των πολύπλοκων παθήσεων στηρίζεται στις εξειδικευμένες μας γνώσεις, τη συνεχή ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις και τη συνεργασία μας με μεγάλα κέντρα αναφοράς παγκοσμίως. Κατά την επίσκεψή στο ιατρείο μας οι ασθενείς λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές, οικογενειακή θεραπεία και γενετική συμβουλή, καθοδήγηση και βοήθεια με τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Εγγύηση για την επιτυχία της θεραπευτικής μας παρέμβασης αποτελεί η μακρόχρονη εμπειρία και εκπαίδευσή μας σε δύο από τα μεγαλύτερα ενδοκρινολογικά-ογκολογικά κέντρα του κόσμου, το Lurie Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου Northwestern University, Chicago, IL και του Weissman Comprehensive Cancer Center του University of Wisconsin, Madison-WI των ΗΠΑ. Οι θεραπευτικές μας επιλογές βασίζονται στις τελευταίες οδηγίες των εγκυρότερων διεθνών επιστημονικών οργανισμών (National Cancer Institute, National Comprehensive Cancer Network, The Endocrine Society, American Association of Clinical Endocrinologists) και στόχο έχουν την επίτευξη ταχείας, ακριβούς διάγνωσης, και τη χρήση της αποτελεσματικότερης θεραπείας.

Η ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και την επιτυχή αντιμετώπιση των ενδοκρινικών και μεταβολικών επιπλοκών ενός δύσκολου προβλήματος, όπως ο καρκίνος, με τον καλύτερο τρόπο. Η τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

 

επιστροφή στη γενική κατηγορία: Ενδοκρινική Ογκολογία