Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαία άυξηση της συχνότητας του καρκίνου στο γενικό πληθυσμό. Μεταξύ αυτών, τρεις μορφές καρκίνου απαντώνται σπάνια στους ενδοκρινείς αδένες, αλλά εμφανίζουν σημαντική νοσηρότητα και υψηλή θνησιμότητα χωρίς θεραπεία.

Ο καρκίνος των επινεφριδίων χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων από εκκριτική υπερδραστηριότητα, με συνέπεια οι ασθενείς να εμφανίζουν έντονα σημεία αυξημένης συγκέντρωσης ανδρογόνων, κορτιζόλης και αλατοκορτικοειδών. Ο έλεγχος του καρκίνου περιλαμβάνει εκτός του χειρουργείου και εντατική ενδοκρινική θεραπεία, με στόχο τον έλεγχο της έκκρισης των ορμονών, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικίνδυνες (ακόμα και για την επιβίωση) επιπλοκές τους.

Ο καρκίνος της υπόφυσης, αν και σπάνιος εμφανίζει σημαντικά προβήματα, τόσο λόγω της δυνατότητας έκκρισης ορμονών, όσο και λόγω της διάβρωσης που προκαλεί στο φυσιολογικό αδένα, τον υποθάλαμο και τις πέριξ περιοχές του εγκεφάλου. Η άμεση χειρουργική εκτομή πρέπει να συνοδεύεται από έλεγχο της εκκριτικής υπερδραστηριότητας (όταν υπάρχει), αλλά και αναπλήρωση των ανεπαρκούντων ορμονών, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές επιπλοκές.

Ο καρκίνος των παραθυρεοειδών, αποτελεί μια σπάνια νόσο, αλλά άμεσα επικίνδυνη για τον ασθενή, μιας και προκαλεί βαριά υπερασβεστιαιμία. Χρήζει άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης για τον έλεγχο του επιπέδου του ασβεστίου στο αίμα, μιας και τα πολύ υψηλά επίπεδα μπορούν να προκαλέσουν αρρυθμίες της καρδιάς, ακόμα και θάνατο. Αν η φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία αποδειχθεί επιτυχής, ο έλεγχος του ασβεστίου αποτελεί πρόκληση για τον ιατρό και τον ασθενή, και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση.

Για αυτές τις μορφές καρκίνου, το ιατρείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με γνώση των πιο σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων, και πρόσβαση στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, εάν χρειασθεί. Ταυτόχρονα, εγγυώμαστε τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ορμονικών και μεταβολικών διαταραχών σε συνεργασία με τη χειρουργική ομάδα και τον ογκολόγο, προκειμένου να επιτύχουμε τη μέγιστη επιβίωση και την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ζωής για τους ασθενείς μας.

Εγγύηση για αυτά αποτελεί η πολυετής εμπειρία μας, αλλά και η άρτια εκπαίδευσή μας στα Πανεπιστήμια Northwestern University, Chicago, IL και University of Wisconsin, Madison-WI. Ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών επιστημονικών οργανισμών οργανισμών (The Endocrine SocietyAmerican Association of Clinical EndocrinologistsPituitary Society) στοχεύουμε στην επίτευξη ταχείας και ακριβούς διάγνωσης, και τη χρήση της αποτελεσματικότερης θεραπείας. Η τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

 

επιστροφή στη γενική κατηγορία: Επινεφρίδια