Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια μεγάλη ομάδα από ασθένειες που χαρακτηρίζονται από την αδυναμία του παγκρέατος να εκκρίνει την κατάλληλη ποσότητα της ορμόνης ινσουλίνης στο αίμα. Ανάλογα με το μηχανισμό που δυσλειτουργεί στο σώμα μας, και οδηγεί στην ασθένεια του παγκρέατος, χωρίζουμε και την ασθένεια στους διάφορους τύπους (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1). Η διάγνωση του είδους του Σακχαρώδη Διαβήτη από τον οποίο πάσχουμε είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί καθορίζει τη θεραπευτική στρατηγική που θα επιλέξουμε με τον ιατρό μας.

 

σακχαρώδης διαβήτης δεύτερη ιατρική γνώμη