Η σεξουαλική λειτουργία και η αναπαραγωγή αποτελούν δύο λειτουργίες που αποσκοπούν στη διαιώνιση του είδους μας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν διαπιστωθεί πολλές διαταραχές της ικανότητας ανδρών και γυναικών να έχουν επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις και αμοιβαία ικανοποιητικές σεξουαλικές επαφές. Παράλληλα, πολλά ζευγάρια της σύγχρονης εποχής ταλαιπωρούνται από προβλήματα ελαττωμένης γονιμότητας, μιας κατάστασης που φαίνεται δυσνόητη στον αδαή.

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική ικανότητα των ανθρώπων καθορίζεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό παραγόντων. Κάποιοι από αυτούς δεν αλλάζουν: τέτοιοι είναι τα γονίδια που φέρουμε από τους γονείς μας, η ηλικία μας, η εργασία μας, το ατομικό ιατρικό μας ιστορικό και το οικογενειακό ιατρικό μας ιστορικό. Παράλληλα, αυτές οι λειτουργίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, και από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που αν είναι ελαττωματικοί μπορούν να ρυθμιστούν. Τέτοιοι είναι: ο μεταβολισμός, το σωματικό βάρος, το είδος και η ένταση της σωματικής άσκησης, οι ορμόνες και οι παθήσεις τους. Στόχος του Ενδοκρινολογικού-Διαβητολογικού ιατρείου είναι η ολιστική φροντίδα των ασθενών μας, και η αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προβλημάτων σε βάθος, ώστε να επαναφέρουμε τις λειτουργίες αυτές στο φυσιολογικό, γρήγορα και με ασφάλεια για τους ασθενείς μας.

 

Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία δεύτερη ιατρική γνώμη