Με την πρόοδο της έρευνας στον τομέα της γενετικής της Ενδοκρινολογίας, βρέθηκε η γονιδιακή αιτία πολλών διαταραχών της σεξουαλικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Οι παθήσεις αυτές συνήθως διαγιγνώσκονται κατά την γέενηση του παιδιού ή λίγες εβδομάδες μετά, και χρήζουν παρακολούθησης και θεραπείας από ειδική επιστημονική ομάδα ιατρών, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για το παιδί και την οικογένειά του, σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Αυτές οι διαταραχές είναι σπάνιες στο γενικό πληθυσμό, αλλά η παρουσία τους αποτελεί μεγάλο παράγοντα stress για ολόκληρη την οικογένεια.

Στο ιατρείο μας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη φροντίδα για ενήλικους που γεννήθηκαν με κάποια από τις διαταραχές φύλου, όπως οι διαταραχές στα χρωμοσώματα του φύλου Χ και Υ (Klinefelter’s, 48XXXY, 48 XXXX κλπ.), ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης, διαταραχές με ψευδοερμαφροδιτισμό, μερική ή πλήρης έλλειψη ευαισθησίας του υποδοχέα των ανδρογόνων ή των οιστρογόνων, ανεπάρκεια ή υπερδραστηριότητα του ενζύμου αρωματάσης, δυσγένεση των γονάδων, κλιτορομεγαλία, αφαλία ή υποφαλία, υποσπαδίας ή επισπαδίας, triple X syndrome, σύνδρομο Turner.

Εγγύηση για την επιτυχία της θεραπευτικής μας προσέγγισης σε ένα τόσο δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα, είναι η εκπαίδευσή μας σε δύο από τα μεγαλύτερα κέντρα των ΗΠΑ στις διαταραχές αυτές, το Northwestern University, Chicago, IL και το University of Wisconsin, Madison, WI, η συνεχιζόμενη έρευνά μας και η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οργανισμούς μελέτης αυτών των παθήσεων παγκοσμίως (The Endocrine SocietyAmerican Associationof Clinical EndocrinologistsAndrogen Excess Society και International Society for Sexual Medicine).

Η ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και την επιτυχή αντιμετώπιση της πάθησής τους με τον καλύτερο, αλλά και οικονομικότερο τρόπο. Η τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

 

επιστροφή στη γενική κατηγορία: Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία