Η φυσιολογική λειτουργία του κύκλου της αναπαραγωγής στη γυναίκα αποτελεί μια λεπτή και πολύπλοκη διεργασία, με μια πλειάδα ρυθμιστικών παραγόντων που καθορίζουν την τέλεια χρονικά αλληλουχία γεγονότων που παρατηρούμε κατά τα γόνιμα χρόνια. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται το ενδοκρινικό σύστημα υποθαλάμου – υπόφυσης – γονάδων, το λιμπικό σύστημα, που αποτελείται από τον ιππόκαμπο και τις αμυγδαλές του εγκεφάλου, τα γεννητικά όργανα, η γενικότερη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και ο μεταβολισμός και το ενεργειακό ισοζύγιο. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μικρές διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία σχεδόν οποιουδήποτε όργανου του σώματος, μπορούν να είναι ουσιαστικές για τη διατάραξη αυτής της λεπτής ισορροπίας και να οδηγήσουν σε ελάττωση της συχνότητας του κύκλου (ολιγομηνόρροια) ή και πλήρης εξαφάνισή του (αμηνόρροια).

Πολλές από τις διαταραχές αυτές έχουν ως αιτία την απορρύθμιση μιας ή περισσοτέρων ορμονών, και η γνώση αυτών των ορμονικών παραγόντων αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη φροντίδα της γυναίκας, και ίσως και η θεραπεία της συνυπάρχουσας υπογονιμότητας. Στο ιατρείο μας η ασθενής με διαταραχές του κύκλου θα δεχθεί μια ολικιστική προσέγγιση με στόχο όχι μόνο την επίτευξη της ρύθμισης του κύκλου, αλλά και την προαγωγή και διαμόρφωση ενός φυσιολογικού ορμονικού περιβάλλοντος, που είναι απαραίτητο για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή.

Εγγύηση για την επιτυχία μας αποτελεί η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με το αντικείμενο της υγείας των γυναικών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας στα Πανεπιστήμια Northwestern University, Chicago, IL και University of Wisconsin, Madison, WI των ΗΠΑ, όσο και κατά την εξειδίκευσή μας σε θέματα αναπαραγωγικής ιατρικής στο πρόγραμμα Advanced Endocrinology and Women’s Health στο Πανεπιστήμιο Northwestern University, Chicago, IL. Η συνεχιζόμενη ερευνητική μας δραστηριότητα, η συμμετοχή μας σε διεθνή panels και task forces διεθνών ιατρικών οργανισμών (The Endocrine SocietyAmerican Association of Clinical EndocrinologistsAmerican Society for Reproductive Medicine και Androgen Excess Society) και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεγάλου κύρους, βοηθούν να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις σε αυτό το ιατρικό αντικείμενο.

Η ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και την επιτυχή αντιμετώπιση της πάθησής τους με τον καλύτερο, αλλά και οικονομικότερο τρόπο. Η τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

 

επιστροφή στη γενική κατηγορία: Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία