Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια δραματική αύξηση στη συχνότητα του καρκίνου κάθε μορφής, εξαιτίας πολλαπλών περιβαλλοντικών επιδράσεων, όπως η καθημερινή έκθεση σε χημικές τοξίνες και ιονίζουσες ακτινοβολίες, η καθιστική ζωή, αλλά και η κακή διατροφή. Δυστυχώς έχει επίσης παρατηρηθεί μια αύξηση στη συχνότητα της νόσου και σε άτομα που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία, και επιθυμούν να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Πολλά από τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για τη χημειοθεραπεία σε διάφορες μορφές καρκίνου έχουν γοναδοτοξική δράση, με συνέπεια, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες αυτοί να χάνουν τη γονιμότητά τους. Τα τελευταία χρόνια, όμως, μια σειρά ενδοκρινικών φαρμακευτικών παραγόντων δημιουργήθηκαν με σκοπό να προστετεύσουν το αναπαραγωγικό δυναμικό του οργανισμού από τις βλαβερές επιδράσεις των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Στο ιατρείο μας φροντίζουμε με κάθε τρόπο για τη διατήρηση της γονιμότητας σε ασθενείς με διάφορες μορφές καρκίνου, που αναμένεται να υποβληθούν σε γοναδοτοξική χημειοθεραπεία. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε εφικτή την τεκνοποίηση για αυτούς τους ασθενείς, μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία τους και αποκατασταθεί η υγεία τους. Στο δύσκολο αυτό ταξίδι του καρκίνου, οι ασθενείς μας βρίσκουν όχι μόνο έναν σύμβουλο και συνεργάτη, αλλά και κάποιον ικανό να σταθεί δίπλα τους και να αγωνιστεί μαζί τους για όλα αυτά που ονειρεύονται για το μέλλον τους, όπως η ικανότητα να κάνουν οικογένεια.

Εγγύηση για την επιτυχία της παρέμβασής μας αποτελούν οι εξειδικευμένες γνώσεις μας, η συνεχής έρευνά μας στο αντικείμενο της αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας και η εκπαίδευσή μας σε δύο από τα μεγαλύτερα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνου του κόσμου, στα Lurie Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου Northwestern University, Chicago, IL και του Weissman Comprehensive Cancer Center του University of Wisconsin, Madison, WI των ΗΠΑ. Οι θεραπευτικές μας επιλογές βασίζονται στις τελευταίες οδηγίες των εγκυρότερων διεθνών επιστημονικών οργανισμών (National Cancer InstituteNational Comprehensive Cancer NetworkThe Endocrine SocietyAmerican Association of Clinical Endocrinologists) και στόχο έχουν την επίτευξη της αποτελεσματικότερης θεραπείας.

Η ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση έχει στόχο τη διατήρηση της γονιμότητας των ασθενών μας σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής τους, όπου αγωνίζονται για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η τελική επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής ενωματώνει πάντα τις ιδέες και απόψεις των ασθενών μας και σέβεται απόλυτα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

 

επιστροφή στη γενική κατηγορία: Ενδοκρινική Ογκολογία